Handelskonflikten avgörande för hela LO

1:38 min

Parterna i konflikten inom handeln väntar på att få ett bud från medlarna. Men Handels avtal kan få stor betydelse för många andra avtalsområden, totalt berörs 650 000 anställda i olika sektorer av frågan om jämställhetspotter, en fråga som LO driver hårt.

Kommunal står näst på tur att teckna avtal och avtalssekreterare Lenita Granlund säger att handels avtal är principiellt viktigt.

– Om man ser bakåt i tiden är Handels förhandlingar vägledande även för oss. Så har det varit tidigare år, att det som handeln har fått igenom har vi också fått igenom, säger hon.

Handels är det första förbundet som driver LO-samordningens fråga i avtalsrörelsen om jämställdhetspotter. Enligt kravet ska de grupper som i genomsnitt tjänar mindre än 22 400 i månaden få en extra hundralapp i påslag, förutom det generella lönepåslaget.

Handels förhandlingar om jämställhetspotter berör direkt 200 000 anställda i detaljhandeln där många kvinnor jobbar.

Men Handels har egentligen ett betydligt tyngre ok på sina axlar. Jämställhetspotten är en principiellt viktig fråga för hela LO. Får Handels igenom sitt krav får det stor betydelse för övriga kvinnodominerade låglöneförbund.

Handels avtal kan bli direkt vägledande när Kommunal, Hotell- och Restaurangförbundet och Fastighetsanställdas förbund ska förhandla senare i vår. Sammanlagt berörs 650 000 anställda i de olika LO-förbunden av låglönepotten.

Får Handels inte igenom jämställdhetspotten vore det ett stort misslyckande för LO, som drivit frågan hårt i debatten.

– Det är klart att eftersom Handels är det första förbund som ska göra genombrott i jämställhetspotten så är det viktigt för oss och andra som kommer efter, säger Lenita Granlund.

Om Handels inte skulle få igenom jämställhetspotten. Hur skulle man se det då, som ett stort misslyckande?

– Jag ser inte det scenariot utan jag ser scenariot att vi är elva stora starka förbund som ställer oss bakom Handels i Handels konflikt, så vi ska ha en jämställdhetspott, punkt slut, säger Lenita Granlund.