ICC lägger krigsbrottsutredning på is

Den Internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, lägger en utredning om påstådda krigsbrott begångna av Israel på palestinskt territorium på is.

Först måste FN fastställa om Palestina kvalificerar sig som en stat och därmed kan ansluta sig till Romstadgarna, sade ICC i dag.

ICC kan bara utreda brott på uppdrag av en erkänd stat eller en medlem i FN:s säkerhetsråd.

Palestinska representanter bad domstolen 2009 att utreda påstådda brott begångna 2008-2009.

Ekot