Lastbilar på biobränsle blir verklighet

Försök med att köra lastbilar på biobränsle, alltså förnybart drivmedel gjort på skogsrester, har gått så pass bra att det nu planeras för en fullskaleanläggning i Piteå.

Energitekniskt centrum, en forskningsstiftelse i Piteå hoppas att den framtida anläggningen ska producera och ersätta 20 procent av Sveriges totala fossila drivmedelsanvändning.

– Materialet från skogen skulle kunna driva de här lastbilarna som transporterar materialet från skogen. Som vi ser det är det just biodrivmedel som ett lämpligt drivmedel för tunga fordon, säger Magnus Marklund, vd Energitekniskt Centrum i Piteå.

När skog avverkas för att till exempel bli pappsmassa så är det ungefär 40 procent som inte används, alltså rester som kvistar, bark och stubbar.

– Vi har kollat på att ta till vara på skogsrester och förgasa dem. Från förgasanläggningen får vi då en produkt som vi kan omvandla till olika produkter som metanol, DME och andra möjliga biodrivmedel, säger Jim Andersson, doktorand vid Luleå tekniska universitet, som varit med tagit fram en ny unik teknik som gör det möjligt att skapa biobränsle av skogsresterna.

Att göra drivmedel av kvistar, bark och stubbar, alltså restprodukter från skogen, har hittills varit svårt.

I anläggningen i Piteå har forskarna efter tre års försök lyckats att tillverka en förgasare som skapar en syntesgas av skogsresterna, och gasen blir i sin tur blir bränsle till fordon.

Det är svårt att säga exakt hur stor del av Sveriges totala drivmedelsanvändning som skogsbränslet skulle kunna täcka. Men IVAB i Piteå kommer att bygga en anläggning för drygt två miljard kronor där förhoppningen är att producera 20 procent av Sveriges totala fossila drivmedelsanvändning. Per Westerberg jobbar på IVAB i Piteå.

– Potentialen är att upp till ungefär en femtedel av dagens fossila drivmedelsanvändning skulle kunna ersättas med den här tekniken. Det är en hisnande hög siffra, men det beror på hur optimistisk man är, potentialen är likväl jättestor, säger Per Westerberg, på värmeföretaget IVAB i Piteå.