Allt fler kräver att sanktioner mot Burma tas bort

2:47 min

Efter att fredspristagaren Aung San Suu Kyis parti NLD vunnit stort i fyllnadsvalet i söndags, höjs nu allt fler röster för att sanktionerna mot Burma ska tas bort.

NLD tog 43 av de 45 parlamentsplatserna. Ledarna inom den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN manade i går till ett hävande av alla sanktioner mot Burma.

Men biståndsminister Gunilla Carlsson (M) menar att EU bör lätta på vissa sanktioner, men behålla en del.

– Jag tror att man måste förstå att det här är en gradvis process och det är på så sätt som den svenska regeringen närmar oss den här frågan. Om det börjar röra på sig i Burma, så tror jag inte att det är helt öppna dörrar och nu kör vi på för fullt, men det vore också felaktigt att säga att vi kommer inte att göra någonting, för det skulle också vara en signal.

23 april kommer EU besluta i hur man ska göra med sanktionerna mot Burma

EU och USA har ett handelsembargo med Burma och har även fryst nyckelpersoners ekonomiska tillgångar utomlands.

Dessutom är det förbjudet att exportera vapen till Burma och bistånd till landet har endast kunnats ge till projekt som utvecklar demokrati, hälso- och sjukvård och mänskliga rättigheter.

I februari i år lyfte EU reseförbudet för 87 politiker och Gunilla Carlsson nämner att lättnader i handelsembargot kan bli nästa steg. Men hur snabbt man ska gå fram med att ta bort övriga sanktionerna finns det olika meningar om.

Frankrike tillhör dem som tycker att man bör släppa alla sanktioner medan Storbritannien och de nordiska länderna anser att man bör gå stegvis fram.

– Att nu överge den restriktiva politik som funnits tror jag kan motverka sitt syfte. Det är viktigt att vi behåller stora delar av den. Men framför allt, låt oss se hur valet har förflutit och reaktionerna på.

NLD-ledaren Aung San Suu Kyi har inte kommenterat sanktionsfrågan efter valet men sa innan att omvärlden bör invänta mer reformer innan all press på den civilklädda regeringen tas bort. Mycket talar för att USA kommer att följa Suu Kyis råd i sanktionsfrågan.

Gunilla Carlsson anser också att det är svårt att se hur djupgående förändringarna i Burma är. Det verkliga testen blir valet 2015 och om oppositionen börjar pressa på för förändringar i konstitutionen, som till exempel ger all militär immunitet för alla eventuella brott dom begått sedan 1988.

– På goda grunder är det väl många inom militären som är livrädda för att man skulle börja titta på att skipa rättvisa att ställa ansvariga för de fruktansvärda övergrepp som skett. Människor har försvunnit, registrerats och fått uppleva våld och trakasserier i en omfattning som jag tror att vi inte riktigt har klart för oss.

– Det är därför det är så viktigt att man jobbar med övergångsrättvisa, att man jobbar med att bygga upp fungerande system för ansvarsutkrävande och också tittar på hur en framtida konstitution ska se ut.