ECB lämnar räntan oförändrad

1:39 min

Europeiska centralbanken beslutade på onsdagen att hålla sin viktigaste styrränta oförändrad på 1 procent. Detta trots att ECB-chefen såg risker för ekonomin.

Det  var en försiktig ECB-chef Mario Draghi som på onsdagen presenterade centralbankens månatliga utsikter för ekonomin i euroområdet.

– Det är nedåtriskerna som dominerar, sa Draghi, och pekade bland annat på fortsatt negativa effekter på euroekonomin på grund av skuldkrisen.

Han lyfte också fram den höga arbetslösheten i euroområdet som en annan faktor som dämpar den ekonomiska tillväxten för tillfället. Siffror tidigare i veckan visade ju att arbetslösheten i euroländerna totalt sett är den högsta sen den gemensamma valutan infördes.

Men samtidigt består bilden från förra månaden om viss optimism för det kommande året.

– En försiktig återhämtning i ekonomin är att vänta över nästa år, sa Draghi.

Sin viktigaste styrränta behåller dock ECB fortsatt på 1 procent. Det var väntat enligt de flesta bedömare och enligt Draghi hade det inte heller förekommit några diskussioner inom styrelsen att vare sig höja eller sänka räntan nu. En viktig orsak till att inte sänka vidare trots nedåtriskerna i ekonomin är att ECB ser vissa risker för ökad inflation.

När det gäller de uppmaningar som ECB fått om att avsluta de extraordinära åtgärder som man vidtagit i skuldkrisens spår, bland annat har man lånat ut enorma summor till bankerna till mycket förmånliga villkor, sa Draghi att det fel är helt fel tidpunkt att diskutera den saken

– Det är alldeles för tidigt för den frågan, vi utvärderar fortfarande vilka effekter våra åtgärder har haft, sa ECB-chefen.