EU-regel kan ge friare tillgång till svensk sjukvård

2:03 min

EU-kommissionen och Storbritannien är oense om vem som ska få tillgång till sociala förmåner. EU-kommissionen har ännu inte bestämt sig för om frågan ska tas till EU-domstolen eller inte. Tvisten gäller när någon räknas som bosatt i ett land och den svenska regeringen följer frågan noga.

Om Storbritannien skulle förlora ett sådant här mål kan det få stora konsekvenser för Sverige, enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).

– Sjukvård får man till exempel genom att bo i Sverige, men man kan inte skaffa sig svensk sjukvård genom att flytta hit. Samma sak gäller föräldraförsäkring och barnbidrag och den sortens förmåner, säger han.

Ulf Kristersson anser att tvisten om bosättningsbegreppet skulle kunna leda till att svenska villkor för socialförsäkringar kanske måste rivas upp.

I dag måste en person bo lagligt i Sverige för att ha rätt till sjukvård, föräldraförsäkring, barnbidrag och garantipension. Regeringens tolkning nu är att det finns en risk för att det kan bli så att det räcker med att flytta till Sverige för att få de här förmånerna.

För den svenska tolkningen finns det också ett ordentligt stöd, enligt Ulf Kristersson.

– Vi tillsammans med 13 andra europeiska länder har krävt att det här ska upp på en politisk diskussion i EU och att vi inte bakvägen ska fatta beslut som i praktiken inkräktar på ett enskilt lands rätt att bestämma själv.

– Det här ska upp i en politisk diskussion där man bestämmer vad är traditionella socialförsäkringar som enkelt flyttar med sig över gränserna, och vad är i praktiken enskilda länders val av sociala skydd där man har olika ambitionsnivå och olika regelverk och de ska respekteras.

Men skulle det kunna leda till att Sverige måste göra om hela sitt system för sjukvård, föräldraförsäkring och barnbidrag?

 – Nja, det skulle i förlängningen kunna leda till att hela Europa tvingas göra förändringar i sina sociala skyddssystem som ingen egentligen vill och som bryter, tycker jag, tydligt mot den grundläggande överenskommelsen i EU-samarbetet. Att vi har respekt för att olika länder har olika välfärdssystem.

Det som händer nu är två saker:

För det första fortsätter Storbritannien och EU-kommissionen den skriftväxling som kan sluta i EU-domstolen.

För det andra försöker Sverige tillsammans med 13 andra EU-länder att göra en politisk överenskommelse som sätter stopp för det som kan hända om EU-kommissionen skulle få som den som vill.

Eftersom det mesta inom EU tar ganska lång tid lär det ta mellan ett och tre år innan den här frågan är avgjord.