Banker optimistiska - företag vill låna mer

2:02 min

Nu kommer ytterligare ett tecken på en ljusning i konjunkturen. Nu tror bankerna att de ökar sin utlåning till små och medelstora företag under året som kommer.

Jonas Hallberg är vd på hemlarmsföretaget Trygga Hem och de har sina företagslån klara för 2012 men snart ska de prata med banken igen.

– Vi har aggressiva tillväxtmål och vi behöver säkra finansiering även framöver. Där är inget säkert. Vi har en bra verksamhet, vi har kunder som betalar varje vecka och vi har bra kassaflöden och det vet jag att bankerna är väldigt intresserade av, säger vd Jonas Hallberg.

När larmföretaget Trygga Hem ska växa och låna mer pengar ska lånen framförallt användas till mer personal och material till larmanordningar. Bara i år hoppas man kunna nyanställa nio personer.

Nu visar en ny undersökning bland 150 bankchefer runt om i Sverige att över hälften av bankerna hoppas få låna ut mer pengar i år och framöver jämfört med i fjol.

Det är statliga företagsfinansieringsbolaget Almi som beställt enkäten bland bankcheferna varje kvartal och vice vd Anna Hallberg tror att bankerna nu hoppas att företagen investerar mer och att de får öka sin utlåning.

– Vi ser för första gången på länge att det faktiskt finns ett litet ljus i slutet av tunneln när det gäller bankernas konjunkturbedömningar. Man tror att efterfrågan på krediter ökar och att företagen kommer att behöva investera och låna till det. Och det är en positiv konjunktursyn som vi inte sett på länge, säger Anna Hallberg.

I enkäten säger dessutom fler bankchefer att de hoppas öka sin lån till företag under de närmaste fyra månaderna, alltså på kort sikt. Andelen där har ökat från 17 till 41 procent. Men samtidigt så säger fortfarande över hälften att man tror på en låg utlåning.

Så bilden är inte helt entydig, säger Anna Hallberg, vice vd på Almi.

– Däremot så ser vi inte att det är lättare att låna. Kreditvillkoren är oförändrade och marginalerna har inte krympt heller. De har snarare ökat och man tror inte att de kommer att krympa heller.