Handelsstrejk drabbar fler branscher

2:30 min

Om strejken inom handeln bryter ut fredagen den 13 april är det betydligt flera branscher än handeln som drabbas av strejken. 

Förhandlingarna i handelskonflikten fortsätter i helgen då medlarna för samtal med Svensk Handel och fackförbundet Handels.

Om strejken bryter ut fredagen den 13 april är det betydligt flera branscher än handeln som drabbas av strejken. Till exempel riskerar många restauranger att bli utan färskvaror när en av de största grossisterna tas ut i strejk, dessutom drabbas byggindustrin eftersom flera lager som levererar varor direkt till byggföretag kommer att strejka. Även åkeriföretag kommer att stå utan jobb.

Transportgruppen är kritisk till att Handels lagt sitt strejkvarsel så att tredje part drabbas i större omfattning än vanligt.

Ett företag som berörs är hotell- och restaurangkedjan Nobis, där Dennis Johansson är vice vd.

– Vår stora leverantör Martin & Servera är uttagen i konflikt. Så vi får inte färskvaror från Servera, det blir tomt på hyllorna på ganska kort tid. Ett par, tre dagar fungerar det, men sedan blir det ont om varor, säger Dennis Johansson.

Nobis driver ett tiotal restauranger, bland annat Operakällaren i Stockholm. Om strejken inom handeln bryter ut den 13 april kommer restaurangerna bli utan många färskvaror. Att byta leverantör på så kort tid är svårt, säger Dennis Johansson.

– Vi kan kanske hitta vissa alternativ, men det blir tomt på hyllorna till slut.

Handels strejkvarsel har sin tyngdpunkt på partihandeln, det vill säga lager. Det gör alltså att betydligt fler branscher än bara handeln berörs. Förutom att hotell och restauranger riskerar att stå utan varor berörs också till exempel delar av byggindustrin eftersom flera lager som levererar varor direkt till byggföretag skulle tas ut i strejk.

Även stål- och metallindustrin skulle bli utan vissa leveranser. Dessutom kan en del djuruppfödare drabbas eftersom Lantmännens lager i Helsingborg som levererar foder skulle tas ut i strejk om parterna inom handeln inte kommer överens.

En annan bransch som skulle drabbas hårt av en strejk är åkerierna, som kör varorna från grossisterna att drabbas hårt av strejken.

Peter Jeppsson, vd för branschorganisationen Transportgruppen, är kritisk till Handels agerande.

– Det är ett varsel som är ganska utstuderat utformat för det drabbar mer andra än dem som varslet är riktat emot och det är ganska allvarligt tycker jag, ett allvarligt sätt att missbruka strejkrätten.

Men det är inget som strider mot reglerna?

– Som reglerna ser ut just nu så är det inte det men det visar att reglerna behöver ses över och ändras. Jag vill inte att vi ska ta bort strejkrätten men vi behöver se över hur den används.

Hur stor ekonomisk skada Nobis skulle drabbas av vid en strejk kan inte Dennis Johansson säga i dag, men det skulle betyda stora intäktsbortfall och risken finns att kunderna efter en konflikt stannar hos konkurrenterna.

– Jag hoppas vid Gud att parterna kommer överens och löser det här, säger han.