Forskare vill genändra kål till råvara för smörjolja

2:05 min

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet försöker framställa genändrad kål, som kan bli råvara för smörjolja. Nu har de fått tillstånd hos Jordbruksverket för att provodla kålen i fältförsök.

Sten Stymne är professor i växtförädling vid SLU i Alnarp.

– Oljekål är en oljeväxt som användes förut som livsmedelsgröda. Det är en väldigt bra gröda, den ger ungefär som vårraps. Och då har vi tänkt att den där grödan, den ska vi använda som en industrioljegröda och utveckla med genteknik. För det är en säker gröda, den korsar sig inte med några livsmedelsgrödor, och inga vilda växter. Och då för vi in gener för att ändra oljekvalitén för att den ska optimeras för industribruk.

Den införda genen hämtas från ökenväxten jojoba, en växt som producerar vaxestrar, som står emot höga tryck och temperaturer. På så sätt ska den genändrade kålen fås att producera en olja som är mycket lämplig som smörjmedel.

– Jag leder ett stort EU-projekt som har tagit fram det här Vi har en partner som prövar det här för smörjändamål i smörjfetter framför allt, men det har ett mycket vidare användningsområde också. Det är en väldig marknad för smörjmedel. 50 miljoner ton smörjmedel används globalt årligen. Det är ganska bra pris på det, så det finns en enorm avsättning.

Men forskarna har en bit kvar till färdig smörja. Först väntar fältförsök. En EU-dom som gäller pollen från genändrad majs i honung har väckt frågor inför kommande försök.

Men Gentekniknämnden, som är statens rådgivande myndighet kring etik och säkerhet i forskningen, har tillstyrkt, de biologiska smörjoljorna skulle kunna vara ett bra alternativ till fossila råvaror enligt Gentekniknämnden. Men vänsterpartiets ledamot i nämnden sa nej till försöket liksom Miljöpartiets Kew Nordqvist.

– Jag speglar egentligen bara en opinion bland våra medlemmar och väljare när jag säger så.

Men gentekniknämnden säger att det inte går att visa på överföring av resistens mellan växter och bakterier?

– Det är möjligt och jag ifrågasätter inte just det. Men vi är skeptiska ändå. För det är inte bara det som det handlar om i det här fallet heller.