Thomas Quick beviljas resning i fler mord

Thomas Quick, som numera heter Sture Bergwall, beviljas resning för morden på de norska kvinnorna Trine Jensen och Gry Storvik, meddelar Svea hovrätt.

De båda kvinnorna mördades i Oslo 1981 respektive 1985. Quick dömdes för morden av Falu tingsrätt 2000. Men domen bygger helt på Quicks erkännande och hans egna uppgifter var helt avgörande för den fällande domen, skriver Svea hovrätt.

Stödbevisning i form av vittnesiakttagelser eller teknisk bevisning saknades helt.

Thomas Quick har tidigare beviljats resning för tre mord, senast för mordet på den elvaårige Johan Asplund från Sundsvall. Förutom för mordet på Johan Asplund 1980 har han friats från morden på Yenon Levi i Rörshyttan och Therese Johannesen i Drammen, Norge, båda 1988.

Quick och hans försvarare advokat Thomas Olsson har sagt att de tänker söka resning för ytterligare två mord: De på holländska makarna Stegehuis i Appojaure 1984 och Charles Zelmanovits i Piteå 1976.

Processerna startade sedan Quick tagit tillbaka sina tidigare erkännanden och nu neka till brott.

Bland annat ifrågasätter Svea hovrätt de omtalade vallningar som gjordes på brottsplatserna och som spelades in på video.

Vid huvudförhandlingen i tingsrätten spelades redigerade versioner av vallningarna upp, med en pålagd speakerröst. Men enligt Svea hovrätt kan det ifrågasättas om de bearbetade versionerna av dessa vallningar gav ett tillförlitligt underlag för de bedömningar som tingsrätten gjorde.

Svea hovrätt ifrågasätter också flera av de slutsatser som drogs av ett rättsmedicinskt utlåtande, bland annat vad gäller tidpunkten för Gry Storviks död och de spår av blod och sperma som hittades på hennes kropp och i hennes underliv. Enligt hovrätten framstår dessa uppgifter som "orimliga".

Enligt det rättsmedicinska utlåtandet beräknades tidpunkten för hennes död till 12.30 + eller - 3 timmar, eller något tidigare. Av domen i Falu tingsrätt, däremot, anger Quick att Gry Storvik bragts om livet strax efter klockan ett på natten.

Sperman som fanns i hennes underliv var heller inte Quicks, något som var känt redan vid huvudförhandlingen i tingsrätten. Dessutom var det blod som hittades på hennes kropp inte förenligt med det våld som Quick, enligt egen utsago, utsatte Gry Storvik för.

TT