Fackliga ledare vill ha färre förbund

Slå samman fler fackförbund, till färre men större förbund. Förslaget kommer från både arbetar- och tjänstemannaförbund inom LO och TCO. Sture Nordh, som är ordförande för tjänstemännens centralorganisation, TCO, ställer sig bakom förbundens förslag.

– Bara det förhållande att vi har ett 70-tal olika fackförbund, det talar för att vi behöver effektivare och bredare organisationer. Förbunden måste följa den utveckling som är i arbetslivet, så jag ser positivt på de diskussioner som förs, säger Sture Nordh.

Det var Mari-Ann Krantz, industritjänstemannaförbundet SIF:s ordförande, som öppnade dörren för samarbete, med andra förbund, i en intervju i ekot på tisdagsmorgonen.

Starkare förbund
Hon sa att hon ville se färre förbund och fler sammanslagningar i stället. Det skulle ge starkare förbund, som bättre kunde företräda medlemmarnas intressen, enligt hennes mening.

En åsikt som även fick stöd av Metalls ordförande Göran Johnsson, som gick så långt att han till och med kunde tänka sig en sammanslagning av SIF och Metall på sikt.

– Du blir en starkare röst. Det jag är mest intresserad av är industrins röst, framför allt kan du hävda industriarbetet tydligare i samhällsdebatten, sa Metallbasen.

Positivt på kongressen
På SIF-kongressen som pågår i Göteborg var det flera fackliga ombud som såg positivt på mer samarbete mellan förbunden.

– Jag tror nog att det kan vara bra. Man jobbar ju för samma sak, sa Pia Carlsson.

Ulf Ericson trodde också på idén.

– Visst kan vi ha lite starkare fackföreningar genom att vara lite färre.

Lena Jansson var skeptisk.

– Det finns ju en anledning till att man kanske har valt Sif framför att välja Metall, sa hon.

– Det är kanske dit vi måste komma så småningom, det kanske inte alls är så tokigt förslag. Styrkemässigt skulle det kunna betyda en hel del, sa Torsten Ekdahl.

Robert Andersson
robert.andersson@sr.se

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se