Diabetes ökar kraftigt i Kina

1:50 min

Antalet personer med typ 2-diabetes i Kina ökade med 30 procent på sju år, enligt en ny studie. Den kraftiga ökningen visar på att Kina nu i ökande omfattning drabbas av samma baksidor av en högre levnadsstandard som befolkningen i västvärlden.

I takt med att ett land blir rikare ökar även de livsstilsfaktorer som förknippas med typ 2-diabetes. Folk tenderar att lägga på sig vikt, äta mer mättade fetter och röra på sig mindre.

Ökningen av antalet personer med typ 2-diabetes i Kina har skett betydligt snabbare än i västvärlden, förmodligen just på grund av Kinas snabba ekonomiska utveckling. Bilen har till exempel på bara tre decennier i stor utsträckning ersatt cykeln som det primära transportmedlet för många av invånarna i de större och rikare kinesiska städerna.

Studien, som publicerats i tidskriften Diabetes Care, har genomförts i Shanghai och den jämför resultat från 2002 och 2003 med resultat insamlade 2009. Andelen av befolkningen med diabetes hade på de sju åren ökat från 9,7 procent till 12,6 procent.

Ökningen var ännu större i den delen av befolkningen som bodde på landsbygden, från 6,1 procent till 9,8 procent.

I de yngre åldersgrupperna var ökningen störst och män var överrepresenterade i både stad och landsbygd.

Enligt Internationella diabetesfederationen beräknas Kinas diabetesrelaterade sjukvårdskostnader skjuta i höjden de kommande tio till 20 åren. Nu ligger de på runt 30 miljarder yuan per år, cirka 13 procent av de totala kostnaderna. Diabetesrelaterade åkommor kan till exempel vara njursvikt, stroke och synnedsättning.

Cirka 100 miljoner personer i Kina bedöms ha diabetes. Många av de drabbade är på grund av undermålig sjukvård inte diagnostiserade.