Europadomstolen dömer Sverige till skadestånd

Sverige ska betala ett skadestånd på drygt 60 000 kronor till en 60-årig man från Kristianstad i samband med en vårdnadstvist. Det har Europadomstolen för mänskliga rättigheter slagit fast i en dom.

Det rör sig om en tvist som har dragit ut på tiden, eftersom mamman har flyttat till Tjeckien med det gemensamma barnet.

Eftersom tvisten blev så långdragen anser domstolen att Sverige har brutit mot mannens rätt till ett familjeliv.

Ekot