Nytt datum för lärarlegitimationer

Regeringen har nu beslutat om ett nytt datum för när de nya lärarlegitimationerna ska börja gälla. Kravet på legitimation för tillsvidareanställning skjuts upp drygt ett läsår till den 1 december 2013.

Bestämmelsen skulle från början träda i kraft sommaren 2012 och gälla fullt ut tre år senare. Regeringen hade föreslagit att reformen skjuts upp på obestämd tid eftersom Skolverket bara har hunnit utfärda en bråkdel av alla legitimationer.

Tiden till den 1 december 2013 ska räcka för att utfärda de nya lärarlegitimationerna, menar Elin Boberg, pressekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund.

– Skolverket gör den bedömningen. Det är vår myndighet och vi har det underlag de tillhandahåller oss, om de gör den bedömningen gör vi ingen annan, säger hon till TT.

Och några extra resurser för att hinna med legitimationerna i tid är det inte fråga om i nuläget. Det har Skolverket heller inte begärt.

TT