Nuder vill reformera stabilitetspakten

Sveriges nye finansminister Pär Nuder anser att stabilitetspakten, dvs de regler som styr euroländernas ekonomier, måste reformeras. Pakten fungerar dåligt och respekteras inte av medlemsländerna, konstaterar Nuder som tycker att reglerna måste bli mer flexibla.

EU:s finansministrar diskuterade idag EU-kommissionens förslag till en mjukare tillämpning av stabilitetspaktens regler. De länder som inte klarat av att hålla sin statsskuld och budgetunderskott inom paketets givna ramar har länge klagat över att reglerna är stelbenta och nu verkar alltfler av EU:s finansministrar dela den åsikten - nu även Sveriges nye finansminister Pär Nuder.

Han håller med om att eurons styrregler ska tillämpas mer fexibelt i lågkonjunktur, att medlemsländerna ska tvingas samla i ladorna när det är goda tider och att man inte ska stirra sig blind på ländernas budgetunderskott utan också ta hänsyn till hur stor statsskulden är. Det betyder att Sveriges hållning i dessa frågor mjuknat efter att Pär Nuder tog över ansvaret för Sveriges finanser efter Bosse Ringholm. Ringholm var kritisk mot de som ville mjuka upp stabilitetspaktens regler men nu finns alltså Sverige med bland de reformvänliga länderna.