BO vill veta om regler mot familjesplittring följs

1:39 min

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg vill ha ett möte med Migrationsverket om de fall där familjer splittras i samband med en utvisning. Nyligen kom ett uppmärksammat utvisningsbeslut där pappan ska skickas till ett land, och barnen med den psykiskt sjuka mamman till ett annat.

Det uppmärksammade asylärendet som Ekot rapporterat om gäller en pappa som ska utvisas till Ryssland eller Azerbajdzjan, och en mamma som tillsammans med parets två gemensamma barn ska utvisas till Uzbekistan. Utvisningen ska genomföras trots att mamman anses vara psykiskt sjuk.

Familjen har skickat in intyg till Migrationsverket för att hindra utvisningen, men fått avslag och därför kvarstår Migrationsdomstolens beslut.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg kan inte uttala sig om det specifika ärendet, men vill påminna Migrationsverket om barnkonventionens regler att undvika familjesplittring.

– Jag är oroad över de exempel som ändå kommer upp, och därför kommer jag att ta initiativ till att kalla Migrationsverket till ett möte, inte om just det här enskilda fallet, utan om hur reglerna för familjesplittring efterlevs och om det finns luckor i lagstiftningen eller i praxis som behöver täppas till, säger han.

Barnombudsmannen och Migrationsverket har tidigare diskuterat hur reglerna för att undvika att familjer splittras efterlevs. Myndigheten har då sagt att den följer gällande regler, men nu tycker Fredrik Malmberg alltså att det finns anledning att påminna om barnkonventionens regler, som Sverige förbundit sig att följa.

I reglerna står det att man ska försöka undvika att splittra familjer och att familjeåterföreningar ska främjas. Ändå har Migrationsverket nu bestämt att det utvisningsbeslut som ska splittra Giorgio Grigorians familj gäller.

Han ska utvisas till Ryssland eller Azerbajdzjan, medan hans två söner, tre och fem år, som är födda och uppvuxna i Sverige, ska utvisas till Uzbekistan tillsammans med mamman. Detta trots att hon är psykiskt sjuk, och trots att socialtjänsten bedömt att hon kan vara farlig för pojkarna och därför inte får vara ensam med dem.

Psykologen Christine Bertlin, som följt familjens ärende, är kritisk till Migrationsverkets beslut.

– De skriver i sitt beslut att de har fattat det enligt barnens bästa, men det går inte att förstå det, ingen läsande människa kan förstå det. Förr kunde man vara stolt över att Sverige stod för någon slags humanitet och mänskliga rättigheter, men så är det ju inte längre, säger Christine Bertlin.