Svårt för handikappade på myndigheter

En undersökning som Handikappombudsmannen har gjort bland över 300 myndigheter visar att bara 15 procent har en handlingsplan för hur de ska bli mer tillgängliga för funktionshindrade.

– Med tanke på att vi vet att den generella tillgängligheten är dålig på myndigheterna så är det ganska allvarligt att inte fler har handlingsplaner, för att tillgängligheten ska förbättras, säger Hans von Axelsson, kanslichef på Handikappombudsmannen.

Går det för långsamt?

– Ja, med tanke på det allmänna målet att vi ska vara riktigt bra på de här frågorna 2010 så går det för långsamt.

Rörelsehindrade behöver hjälp
På tre av fyra statliga myndigheter går det inte att på egen hand komma in som rörelsehindrad, enligt handikappombudsmannen. För syn- och hörselskadade kan det vara svårt att få information.

Men det här ska bli bättre, enligt en tioårsplan som riksdagen antog år 2000 om att personer med funktionshinder ska kunna delta i samhället.

För tre år sedan bestämdes det att de statliga myndigheterna ska upprätta handlingsplaner för hur de ska bli tillgängliga.

Av de myndigheter som är med i handikappombudsmannens undersökning har 15 procent gjort sådana handlingsplaner hittills. Dubbelt så många lovar att ta fram en plan under vintern.

Dåligt hos domstolarna
Bland de myndigheter som ligger sämst till finns de som ligger under justitiedepartementet. Hans von Axelsson pekar på problem med att just rättsmyndigheter finns med i botten.

– Med tanke på att människor med funktionshinder inte sällan behöver gå till domstol för att få sina rättigheter tillgodosedda så är det jätteviktigt att domstolarna är tillgängliga.

En förklaring till att arbetet inte har gått fortare är att riktlinjerna till myndigheterna dröjde, en annan är okunskap, säger Hans von Axelsson. Kanske nöjer man sig med handikapptoaletter och rullstolsramper. Men det räcker inte för att göra myndigheten tillgänglig.

– Det handlar om att myndigheten ska vara tillgänglig som servicegivare till medborgarna och det gäller ju information, webbplatsen. Det finns ju andra grupper av funktionshindrade än rörelsehindrade, till exempel synskadade. Man ska inte behöva gå in i en glasvägg till exempel som står på myndigheten utan där behövs kontrastmarkeringar och annat, säger Hans von Axelsson.

Cecilia Strömberg
cecilia.stromberg@.sr.se