Industrin positiv efter kärnkraftsbeskedet

1:48 min

Från kärnkraftindustrin är kommentarerna ganska positiva till regeringens besked om att det inte blir någon ny lag som förbjuder subventionerna av kärnkraft.

Mats Gustavsson, vd på Industrikraft,  som ägs av den elintensiva industrin och arbetar för att industrin ska kunna bygga ut kärnkraften, ser positivt på  beskedet.

– Vi fortsätter att jobba i den riktningen, med den ambitionen, att kunna bygga ny kärnkraft i Sverige.

Vad har beslutet i dag betytt för den målsättningen?

– Med den kunskap jag har i dag, utan att ha satt in mig i detaljer, föreligger det inga nya hinder för att vi ska kunna driva projektet vidare, säger Mats Gustavsson.

Beskedet i dag från regeringen kan ses som ett klarläggande om att statliga stöd inte går till kärnkraften och att det här energislaget också i framtiden måste bära sina egna kostnader.

Man kan undra varför regeringen då inte lägger fram en lag som förbjuder den här formen av stöd. Men det menar regeringen skulle stöta på principiella problem och kollidera med grundlagar.

Göran Hult, seniorrådgivare på Fortum, anser att regeringen nu har gett kärnkraftindustrin rätt i den här kontroversiella frågan.

– Jag tolkar det som att man har bedömt att det inte finns några subventioner i dag och att det inte finns något stöd för subventioner till kärnkraft. Det är så vi ser på det också och vi tycker inte heller att det ska finnas subventioner till kärnkraft. Det ska inte behövas, säger han.

Men från det här till ny kärnkraft finns många hinder på vägen i form av nya säkerhetsbestämmelser för ny kärnkraft  och hur den ska finansieras. Till det kan läggas det oklara politiska landskapet.

Torbjörn Larsson, presschef på Eon, hade helst en bredare politisk uppgörelse.

– Det vi skulle önska oss är att det fanns en blocköverskridande energiöverenskommelse, med tanke på eventuella framtida nyinvesteringar i kärnkraft. Det ser vi som ett villkor för att det överhuvudtaget ska vara intressant att titta på, säger Torbjörn Larsson, presschef på Eon.