Sanktioner hotar efter grekiskt fiffel

EU hotar Grekland med ekonomiska sanktioner sedan den grekiska regeringen erkänt att landet fifflat med ekonomisk statistik för att klara inträdeskraven till den gemensamma valutan.

EU:s finansministrar konstaterade vid ett möte i Bryssel på tisdagen att det grekiska fifflet försatt europrojektet i gungning.  

– Det är stor risk att Greklands sätt att hantera sin ekonomiska statistik rubbar eurosamarbetets trovärdighet, sa Sveriges finansminister Pär Nuder efter EU:s finansministermöte i Bryssel.

Pinsamt
Stämningen var tryckt vid mötet när grekernas lättsinniga hantering av siffror och statistik diskuterades. Det var en pinsam stund för Greklands finansminister som tvingades erkänna de felaktiga siffrorna och han fick stränga order om att se till att det grekiska budgetunderskottet ligger inom godkända ramar redan nästa år.

Pär Nuder ville dock inte kommentera uppgifter om att Grekland nu också hotas av ekonomiska sanktioner. EU kräver klara besked om vem som bär ansvaret för de felaktiga redovisningarna men både den förra och den nuvarande grekiska regeringen slår ifrån sig.

Skyller på varandra
Den nya konservativa regeringen som kom till makten i våras hänvisar till den förra socialistiska regeringen, men den dåvarande premiärministern Costas Simitis hävdar att det måste vara övergången för en del år sen till en ny metod att ta fram ekonomisk statistik i Grekland som resulterat i för låga beräkningar av budgetunderskotten.

Regeringen förlorade kontrollen över den ekonomiska statistiken, hävdar Costas Simitis. EU:s statistikmyndighet Eurostat arbetar nu intensivt med att kontrollera de grekiska räkenskaperna för att försöka avgöra vem som bär ansvar för sifferfifflet.

Det gäller för EU att avgöra hur Grekland kunde presentera falska siffror i fem år utan upptäckt, och att ha sina slutsatser färdiga innan sifferunderlagen till ansökningarna till eurosamarbetet från EU:s tio nya medlemsländerna ska bedömas.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se