Japanskt spökskepp efter tsunami ska sänkas

Den amerikanska kustbevakning försökte på torsdagen sänka ett japanskt fiskefartyg som sveptes bort av den förödande tsunamin som slog in över Japan förra året. Båten driver nu mot Alaska.

Kustbevakningen besköt trålaren och enligt de senaste uppgifterna stod den i brand och hade slagsida.

Beslutet att sänka fartyget hade dessförinnan skjutits upp då en fiskebåt befann sig i närheten. Kaptenen på fiskebåten hade velat bärga trålaren, men beslutade att ge upp försöket av säkerhetsskäl.

Fartygets japanske ägare sade sig inte heller vara intresserad av bärgning.

Det omkring 200 fot långa "spökskeppet" Ryou-Un Maru upptäcktes tidigare av det kanadensiska flygvapnet. Enligt myndigheterna var det då i relativt gott skick och utan läckor.

Trålaren är en del av omkring 1,5 miljoner ton vrakrester som den japanska regeringen räknar med drev till havs efter jordskalvet och tsunamin i mars 2011.

Amerikanska experter har bedömt att en sänkning av fartyget är bäst när det gäller att hantera det potentiellt farliga bränslet ombord.

Även om merparten av vrakresterna som driver mot USA väntas först nästa år så har en del av dem redan spolats i land i Alaska.

TT-Reuters