Svårt driva ekologisk produktion av slaktkyckling

Produktionen av ekologisk kyckling är fortfarande liten, trots att intresset ökar. Av all kyckling som säljs i affärerna står den ekologiska för knappt två promille. På Hästa gård i Stockholm försökte man föda upp kycklingar ekologiskt, men slutade med det förra året.

– Det är fantastiskt med grönt gräs här, ganska glest med kycklingar. De behöver inte vara i en grupp med flera tusen, utan de är 60 till 70 individer. De får nya fräscha ytor varje dag i och med att vi flyttar dem. Men de säckar ihop och dör en efter en, säger Olof Fritzén, som är verksamhetsansvarig lantbrukare på Hästa gård.

Det pickar inga kycklingar längre i Olof Fritzéns hönsburar här ute i hagen. Projektet att föda upp slaktkycklingar som får växa upp med frisk luft och i små grupper blev övermäktigt, eftersom så många av kycklingarna dog.

Det Olof Fritzén har kommit fram till är att de två raser som finns på marknaden, och som växer dubbelt så fort som en ekologisk kyckling ska göra, inte klarar något annat liv eller foder än det som erbjuds inom den konventionella, storskaliga kycklinguppfödningen.

– Man märkte att de här kycklingarna, de går liksom inte ut. De bara sitter inne och väntar. De äter så länge det är ljust och bara sitter och väntar på att dö egentligen, säger Olof Fritzén.

Efter mer än tio år på marknaden står den ekologiska kycklingen för omkring 0,15 procent av all kyckling som säljs, jämfört med exempelvis ekologiska ägg som har 11 procent av marknaden.

Nya siffror från organisationen Krav visar en liten uppgång förra året, med 170 000 slaktkycklingar. Allt kommer från Bosarp, de enda som levererar kravmärkt kyckling. Men fortfarande är årsproduktionen lika stor som en dags produktion av konventionell slaktkyckling.

De främsta orsakerna är dyrt foder och dyr uppfödning, det vill säga små kycklingbestånd som går ute när vädret tillåter.

När de slaktas är de betydligt större än andra kycklingar och varierar också mer i storlek, vilket ställer särskilda krav på slakterierna. Det leder till högre priser på köttet.

Det som skulle kunna minska kostnaderna är om det fanns en annan kycklingras som bättre skulle klara av det som många nog uppfattar som ett mer ursprungligt kycklingliv. Det tror både Olof Fritzén och Birgitta Alwén på Bosarp. Men haken med det är just den småskaliga produktionen.

– Det här med att ta in andra raser är också kostsamt. Man måste ha en viss volym för att låta det hela gå runt, säger Birgitta Alwén på Bosarps gård.

Åsa Odelros håller med. Hon är rådgivare inom ekologisk fjäderfäuppfödning och kan konstatera att det på senare tid inte har startats någon ny uppfödning av ekologisk slaktkyckling, trots att viljan finns.

– Det har det faktiskt inte gjort. Jag har också kontakt med ett antal småskaliga slaktkycklingproducenter som bara producerar i egen regi för närproducerad kyckling. Sedan de startade har de haft en väldigt stark vilja att producera ekologisk kyckling, men de har inte greppat det, säger hon.