Offren från belägringen av Sarajevo hedrades

De civila offren för belägringen av Sarajevo hedrades idag med 11 541 tomma stolar, som myndigheterna hade ställt fram.

Belägringen inleddes för i dag precis 20 år sedan. EU:s föregångare EG erkände Bosnien-Hercegovinas självständighet den 6 april 1992, men den kom att bekämpas under ett tre år långt och blodigt inbördeskrig.

Medan kriget pågick dödades omkring 100 000 människor och ett par miljoner flydde från sina hem.