Biståndsinsats i Västafrika ska hindra ny svältkris

2:32 min

Biståndsorganet Sida satsar i år extra mycket pengar i det så kallade Sahelområdet söder om Saharaöknen, för att försöka undvika en svältkatastrof som den i Somalia. Området är politiskt instabilt med bland annat krisen i Mali och väntas dessutom drabbas av en extra lång torrperiod i år.

– Vi har tecken på grav undernäring hos barn i väldigt stora tal. Om vi inte gör någonting nu tidigt så kan vi komma att se en svältkatastrof senare. Så att vi gör en storsatsning här helt enkelt med de pengar vi har fått av regeringen, säger Åsa Palmgren på Sidas Västafrikaavdelning.

Nyligen slog Unicef larm om att upp emot 15 miljoner människor i Sahelområdet riskerar att drabbas av en ny svältkatastrof.

– En miljon av de här är barn.

Sahelområdet söder om Sahara som sträcker sig som ett bälte från Senegal i väster, genom bland annat Mali, Niger, Tchad och Sudan består till stora delar av savann.

Och efter några redan torra somrar så väntas årets torrperiod som just inletts bli ovanligt lång. Det gör att skördarna blir dåliga eller uteblir helt, boskap riskerar att dö och matpriserna på den lokala marknaden stiger.

Sida satsar därför extra mycket av sin biståndsbudget på Sahelområdet i år. Totalt 220 miljoner kronor som bland annat ska hjälpa befolkningen att utfodra boskap och hålla jordbruket igång trots uteblivet regn.

– Även om det är torrperiod så finns det vatten men man måste borra brunnar så att man kommer åt vattnet.

Efter svältkatastrofen på Afrikas horn förra året fick såväl givarländer som biståndsorganisationer kritik för att hjälpen kom för sent.

Och liksom i Somalia så gör den politiska instabiliteten i Sahelområdet, med exempelvis den pågående konflikten i Mali, att risken för en ny storskalig svältkatastrof i Afrika ökat.

Skörast är läget i Tchad och Niger, säger Åsa Palmgren. Till Niger, ett av världens fattigaste länder, har många arbetslösa nu återvänt hem efter att ha gästarbetat i Libyen innan Khaddafiregimen föll. Och det gör att landet är extra utsatt.

– Det har spätt på Nigers problem kan man säga. Det blir ytterligare en grupp människor som ska försöka dela på den kaka som nästan inte fanns från början.

När ni omfördelat pengar, vilka länder är det som får mindre bistånd?

– Jag tror inte man kan säga att vi tar från någon utan det är också så att behoven minskar och ökar i olika delar. Som exempel kan jag ta det här området i Västafrika där Elfenbenskusten var en svår kris förra året och där går behoven ner.