Tog fram Saudiavtal- anställdes i försvarskoncern

2:47 min

Det kommer kritik i dag mot att flera högt uppsatta tjänstemän gått direkt från jobb på regeringskansliet till det privata näringslivet. En av dem är Jonas Hjelm som var med och tog fram det kritiserade samarbetsavtalet med Saudiarabien. Han fick efter det ett välavlönat jobb på försvarskoncernen Saab, samtidigt som Saab tjänade miljarder på avtalet.

Själv säger Jonas Hjelm att han aldrig har haft några dubbla lojaliteter.

– De år jag var på försvarsdepartementet och var i den rollen gjorde jag det som var bäst för den politik regeringen drev, och inte vad som var bäst för Saab eller något annat företag, säger han.

För en månad sedan avslöjade Ekot dom hemliga planerna på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Men redan 2005 slöts ett ramavtal om militärt samarbete mellan länderna, som nu har kritiserats kraftigt. Johas Hjelm var med och tog fram det som statssekreterare åt dåvarande försvarsministern.

Efter valet 2006 slutade han sitt jobb precis som alla andra politiskt tillsatta tjänstemän, eftersom det blev regeringsskifte. Det var då som han erbjöds jobb på Saab, ett företag som alltså har sålt försvarsutrustning för många miljarder till Saudiarabien.

skriver idag om en lång rad politiker och tjänstemän som gått direkt från regeringskansliet till industrin. Clas Sandgren som är ordförande för Institutet mot mutor säger att det här riskerar att väcka misstankar.

– Frågan uppstår om han eller hon har agerat för att få det här lukrativa jobbet, för att han eller hon har handlat i företagets intresse, säger han.

Det här är inget nytt problem och frågan om det borde finnas en karenstid mellan den här typen av uppdrag har väckts flera gånger. Just nu ligger det en motion till riksdagen där Miljöpartiet begär att frågan om en sån tidskarantän ska utredas.

På torsdag, när riksdagen ska rösta om frågan, kommer en majoritet av ledamöterna med största sannolikhet att rösta nej.

Detta eftersom dom flesta av riksdagens partier inte vill ha några såna regler. Motionen har behandlats i Konstitutionsutskottet där moderaten Per Bill är vice ordförande. Han säger att det kommer att bli ett nej även denna gång.

Själv tycker Jonas Hjelm egentligen inte att det är så konstigt att många går mellan politiken och det privata näringslivet, till exempel när det gäller försvarsfrågor.

– Försvarsindustrin, inte bara Saab utan rent generellt, är tätt sammankopplad med försvarspolitik, säkerhetspolitik och utrikespolitik, och man söker naturligtvis hela tiden en kompetens, säger han.

Att försvarsindustrin får en direkt insyn i känsliga diskussioner kring vapenexporten är mycket olämpligt, enligt Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt.

– Det är en fråga om trovärdighet för den offentliga förvaltningen. Man ska inte gå över direkt till vapenindustrin. Industrin och demokratin växer ihop och får samma intresse; det är väldigt osunt om det är på det sättet, säger Jonas Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt tycker att det är olyckligt att det inte finns någon karenstid för politiker och tjänstemän som lämnar politiken för näringslivet.

– Det här visar att vi behöver skärpta regler på det här området, till exempel karantänsregler. Jag det att det finns på andra håll i världen, säger Jonas Sjöstedt.