Karantän mellan politik och näringsliv röstas ner

1:40 min

Det finns en motion till riksdagen som föreslår en utredning av frågan om tidskarantän för politiker och tjänstemän innan de kan gå över till näringslivet. Det är inte första gången det finns ett sånt förslag, men med största sannolikhet kommer en majoritet att rösta nej.

Moderaternas Per Bill är vice ordförande i Konstitutionsutskottet har behandlat förslaget.

– Det kommer nog att bli nerröstat den här gången också. Jag är fortfarande inte säker på att de lagar och regler vi har, till exempel trolöshet mot huvudman eller mutlagstiftningen, inte är tillräckligt för att stävja problemen, säger han.

Det är Miljöpartiet med KU-ordförande Peter Eriksson i spetsen som har skrivit motionen. 

Motionen vill få utrett hur en tidskarantän skulle kunna utformas, eller hur man annars ska förhindra att uppgifter som det ligger i allmänhetens intresse att hemlighålla ändå läcker ut.

Men en majoritet håller alltså med Per Bill som säger att när man väger nackdelar mot fördelar så överväger nackdelarna i det här fallet.

– Dels får vi svåra gränsdragningsproblem, dels får vi en sämre rörlighet mellan politiken och näringslivet och politiken; och det vill vi ha. Vi vill att det ska fungera. Samtidigt skulle vi tvingas betala för det här året, eller två åren, som de här människorna ska gå och göra ingenting, säger Per Bill.

Peter Eriksson har påskledigt och vill inte kommentera den här frågan idag. Inte heller Per Bill vill kommentera vad dagens uppgifter om olika övergångar kan få för konsekvenser.