Ökad osäkerhet om nya jobb

Den svenska ekonomin går på högvarv just nu och exporten ökar kraftigt. Ändå skapas det inte fler jobb. Det förbryllar alla prognosmakare och allt fler börjar ställa sig frågan var de där jobben finns som ska komma.

Mellan skål och vägg börjar det pratas om att de gamla sanningarna inte tycks gälla längre och ett litet tvivel sprider sig. Det kanske inte blir några nya jobb, varken nu eller senare.

Det brukar vara så att när tillväxten är stark och exporten ökar så ska det förr eller senare uppstå ett behov av att nyanställa. Så har det också sagts i alla prognoser det senaste året.

Inga nya industrijobb
Men nu hörs också röster som säger något annat. Det blir ingen jobbtillväxt i svensk industri nästa år. Det sa Investors tillträdande ordförande Jacob Wallenberg i Dagens Industri. Han tror att flytten av jobb till låglöneländer är här för att stanna.

På samma linje var statsminister Göran Persson när han talade inför fackliga företrädare häromdagen. Han bedömde att det tar ytterligare ett och ett halvt år innan antalet jobb ökar.

När kommer uppgången?
Det är här det där mellan skål och vägg kommer in. Det som sägs är att det är oroande och oväntat att det inte sker en uppgång i sysselsättningen.

Däremot kanske det indirekta sambandet kan gälla ännu. Industrins ökning ger spridningseffekt på tjänstesektorn, och ökar skatteintäkterna för staten. Som i sin tur omfördelar dem till offentliga sektorn, det vill säga vård och skola och omsorg.

När ska det ske då? Svaret som viskas fram nu lyder: andra halvåret 2005, tidigast, och först 2006 blir det ett större genomslag i jobbstatistiken.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se