Kinesisk dissident avliden

Den kinesiske demokratiaktivisten Fang Lizhi har avlidit 76 år gammal. Han bodde sedan 1990 i USA.

Fang var en av de ledande inspiratörerna till demokratidemonstrationerna på Himmelska fridens torg i Peking 1989. Demonstrationerna slogs brutalt ner den 4 juni det året.

Fang och hans hustru lyckades fly till USA:s ambassad i Peking. Efter drygt ett år i ambassadbyggnaden, gick de kinesiska myndigheterna med på att de fick resa för läkarvård.

Men de återvände aldrig till Kina. Fang Lizhi har, under åren i USA, energiskt kampanjat för att väst ska öka pressen på Kinas regering att respektera mänskliga rättigheter.

Ekot