Avtal tar form om nattliga räder i Afghanistan

Afghanistan och USA ska ha enats i den känsliga frågan om att begränsa de nattliga räder som den Nato-ledda koalitionen utför i landet, uppger en afghansk UD-källa.

Framöver ska afghanska styrkor ha ett avgörande inflytande över räderna, vars mål är att upptäcka rebeller.

Avtalet väntas  undertecknas av Afghanistans försvarsminister Abdul Rahim Wardak och Natos högste befälhavare John Allen senare i dag.

Frågan har tidigare hotat förhandlingarna om USA:s långsiktiga militär närvaro i landet.

Ekot