Israel förbjuder inresa för Günter Grass efter dikt

Israel har förklarat den tyska nobelpristagaren Günter Grass för "persona non grata" sedan han i en dikt skrivit att den judiska staten är ett hot mot världsfreden.

Grass kommer att hindras inresa "för sitt försök att skapa hat mot staten israel och Israels folk" heter det bland annat i ett uttalande från israeliska inrikesministeriet.

I en dikt som publicerades i förra veckan fördömde Günter Grass tysk vapenförsäljning till Israel  och sa att den judiska staten inte borde tillåtas att anfalla Iran.

Efter omfattande kritik i Tyskland har Grass senare sagt att han nu skulle ha formulerat sig annorlunda och göra det tydligare att han primärt talar om den israeliska regeringens  agerande.

Ekot