Många fler får arbetstillstånd i Sverige

Under första kvartalet i år ökade antalet utfärdade arbetstillstånd med 20 procent. Högutbildade rekryteras som aldrig förr av svenska företag — medan minskningar syns i branscher som nu fått hårdare regler.

– Det är inte osannolikt att det finns en koppling till de nya riktlinjerna, säger Alejandro Firpo, chef för arbetstillståndsenheten på Migrationsverket.

Siffror TT tagit del av visar att 3 833 arbetstagare från länder utanför EU, tredje land, fick svenskt arbetstillstånd under första kvartalet i år. Det är en uppgång från 3 205 tillstånd samma period i fjol, en ökning med 20 procent.

Främst ökar dataspecialister, tekniker, civilingenjörer och arkitekter. Största ursprungsländer är Indien, Kina och Ukraina.

Från december 2008 får arbetsgivarna själva bestämma vem de vill anställa. Migrationsverket utfärdar sedan arbetstillstånden efter vissa kontroller.

Oskäligt utnyttjande av arbetskraft uppstod i bärbranschen och hårdare riktlinjer sattes in där, vilket fick tillstånden att minska kraftigt. Från januari i år gäller i stort sett samma regler — bland annat ska arbetsgivaren visa att lön, försäkringar, skatter och avgifter kan betalas i tre månader — i åtta branscher som också varit problematiska.

Där finns städ, hotell- och restaurang och byggnads — som alla minskar mycket kraftigt under första kvartalet.

Firpo vill ännu inte säga definitivt att det beror på de nya riktlinjerna.

- Men det här kan vara ett första tecken på mindre utnyttjande på svensk arbetsmarknad, och det är ju positivt.

Ökningen i stort kan delvis bero på att systemet effektiviserats, enligt Firpo, när verket identifierat företag som är duktiga på att följa reglerna, och att det oftast är de företag som rekryterar de grupper som ökar mest. Dessa grupper är också de Sverige har brist på.

En annan orsak kan vara att svensk ekonomi klarat sig ganska bra från kriser i övriga världen, och att svenska företag behöver rekrytera relativt många.

- Det ingår inte i vårt uppdrag att analysera, men det går ju inte att komma ifrån att det uppenbarligen finns ett behov i svenska företag, säger Alejandro Firpo.

TT