Gasledning till Israel attackerad på nytt

En sprängladdning har exploderat längs en ledning som förser Israel och Jordanien med gas från Egypten. Det var den fjortonde attacken mot gasledningen sedan förra året.

Ledningen har inte varit i bruk sedan den förra attacken 5 mars.

Ögonvittnen berättade att maskerade män grävt ett hål nära ledningen där de placerat sprängämnen och utlöst explosionen med fjärrkontroll i området al-Midan i norra Sinai.

Ekot