Hot och våld på Migrationsverket

Förra året rapporterade Migrationsverket 58 fall av våld och hot mot personal.

Totalt under året rapporterade Migrationsverket 349 incidenter, till exempel självmordsförsök, skadegörelse och bråk mellan asylsökande.

Ungefär hälften av incidenterna skedde på förvar, där personer bor i väntan på ut- eller avvisning. Under året skedde 37 rymningar från sådana förvar.

Ekot