Färre lediga jobb i offentlig sektor

Antalet lediga jobb minskar. Den största minskningen noteras i den offentliga sektorn. Enligt SCB fanns det nästan 37 000 lediga jobb under tredje kvartalet i år.

Antalet lediga jobb har minskat med fyra procent jämfört med samma period förra året.

I den offentliga sektorn har antalet lediga jobb minskat med 20 procent, medan de ökat något inom den privata sektorn.