Minskning av dödligt våld

Antalet fall av dödligt våld minskade kraftigt i Sverige förra året. I fjol konstaterades 81 fall vilket är en kraftig minskning från året innan och den tredje lägsta siffran på tio år.

Antalet fall av dödligt våld minskade kraftigt i Sverige förra året. I fjol konstaterades 81 fall av dödligt vilket är en kraftig minskning från året innan och den tredje lägsta siffran på tio år.

– Det går lite upp och ner mellan åren, men det har skett en generell minskning av det dödliga våldet i Sverige sedan 20-25 år tillbaka, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

2010 förekom 91 fall av dödligt våld, det vill säga mord, dråp eller dödsmisshandel. Men i fjol sjönk siffran med elva procent till 81 fall, enligt en rapport från Brå.

Antalet fall av dödligt våld varierar mellan åren. Men sedan 2002 är fjolårets siffra den tredje lägsta - bara 2008 och 2005 var lägre med 77 respektive 79 fall. Under 2002-2011 har i genomsnitt 90 fall av dödligt våld per år kommit till rättsväsendets kännedom.

Sarneckis uppgift att det dödliga våldet minskat över tid bekräftas av att drygt 100 fall per år registrerades 1990-1996.

Av dödsoffren i fjol var 69 procent män, vilket är i linje med resultat från tidigare studier. I 21 procent av fallen i fjol användes skjutvapen, framför allt i fall där offren var just män. I bara ett av 17 fall där skjutvapen användes var offret en kvinna.

– När det handlar om dödligt våld med skjutvapen rör det sig ofta om uppgörelser mellan kriminella personer, och då är det män, förklarar Sarnecki.

65 procent av det dödliga våldet i fjol skedde i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Också detta känner Jerzy Sarnecki igen:

– Det är ett välkänt kriminologiskt fenomen att kriminaliteten i stor utsträckning är urban. Och när det till exempel gäller den organiserade kriminaliteten och sådant som är relaterat till nöjesetablissemang så finns det mer av det i storstadslänen.

TT