Resistenta bakterier bildas i sjukhusens avlopp

1:39 min

Antibiotikaresistenta bakterier kan bildas och spridas i sjukhusens avlopp. Det visar en nyligen publicerad studie i facktidskriften Infections ecology and epidemiology.

Björn Olsen är professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala och en av forskarna bakom studien. Han tycker att studien visar att det finns många aspekter av problemet med bakterieresistens som man ännu inte har täckt in.

– Jag tror att man har missat ganska mycket faktiskt. Man har koncentrerat sig på hur mycket antibiotika som ges till människor, men problemet med antibiotikaresistens är så otroligt mycket större, säger Björn Olsen.

På en nybyggd del av länssjukhuset i Kalmar, där det inte hade funnits några patienter tidigare, mätte forskarna dels resterna av antibiotika i sjukhusets avloppssystem, dels hur snabbt antibiotikaresistenta bakterier uppstod i avloppen. Proverna togs upp varannan månad under drygt ett år, men bara efter några dagar kunde de se rester av antibiotika i avloppen.

– Och det här är sådant som rinner vidare till reningsverken och senare ut i miljön, säger Björn Olsen. 

Skulle forskarna ha gjort studien på ett äldre sjukhus skulle situationen ha varit mycket värre, tror Björn Olsen.

Han tycker att studien är en viktig pusselbit för att förstå problemet med resistenta bakterier och att den kan ge en bild av vad som händer med antibiotikan när vi har konsumerat den. För att minska spridningen av bakterierna tror han att man på sikt kommer behöva bättre avloppssystem som effektivt tar hand om de resistenta bakterierna. Men just nu är han inte särskilt orolig för Sveriges del där reningsverken i dagsläget kan separera bra och dåligt dricksvatten.

– Men i många andra länder, framför allt utvecklingsländer, där man använder mycket mer antibiotika och inte separerar vatten lika tydligt, där kan det bli stora bekymmer. Till exempel kan det skapa utbrott av vattenburna resistenta bakterier.