Anställda i äldrevården ska utbildas

Kvaliteten i äldrevården ska bli bättre och därför kommer de anställda att erbjudas vidareutbildning. Det sa vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson i riksdagen på onsdagen. 

Många av dem som arbetar inom äldrevården saknar den utbildning som behövs för arbetet, anser Ylva Johansson.

– 40 procent av dem som i dag arbetar inom äldreomsorgen saknar relevant yrkesutbildning. Det är en mycket hög siffra. Därför kommer regeringen på torsdagen att fatta beslut om en stor satsning på kompetensutveckling för de anställda inom äldreomsorgen.

– Vi kallar det ”kompetensstegen”. Det handlar om verksamhetsnära kompetensutveckling kopplat till en utveckling av verksamheten som också leder till en kvalitetshöjning, sa Ylva Johansson.

Får formell utbildning
All personal inom äldrevården kommer att erbjudas kompetensutbildning för att få den formella utbildning som krävs enligt det förslag som regeringen kommer med på torsdagen. Nästa år satsas 450 miljoner kronor på det här.

Kommunerna kommer att få söka pengar från staten och även personal i privata vårdbolag som har hand om äldrevård omfattas.

Ylva Johansson säger att utbildningen ska ske nära arbetet och att det kommer att ge personal papper på vad de kan. På så sätt hoppas hon att det kan skapas en karriärväg för personal inom äldrevården att utbilda sig vidare.

Kd vill ha en värdighetsgaranti
I riksdagsdebatten som kristdemokraterna begärt framhöll kristdemokraternas ledare Göran Hägglund att partiet ville ha en värdighetsgaranti.

– Hur vi tar hand om våra äldre tycker jag att vi gemensamt har skäl att skämmas för, sa han.

M vill ha skatteavdrag för hushållstjänster
Moderaternas Cristina Husmark Pehrsson ville underlätta för äldre att hyra personer som kan hjälpa till i hemmet.

– För att orka bo kvar hemma men också för att underlätta för anhöriga måste en åtgärd vara att införa skatteavdrag för hushållsnära tjänster, sa hon.

Cristina Husmark Pehrsson sa att det i bland annat i Finland och Danmark har införts skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Men Ylva Johansson avvisade det förslaget.

”M vill skapa en låglönesektor”
– Det moderaterna vill ha är ett allmänt skatteavdrag för hushållsnära tjänster. De vill skapa en ny låglönesektor, vilket går väl hand i hand med deras politik att också kraftigt sänka ersättningsnivåerna i försäkringssystemen. Det är en politik som vi bestämt avvisar. Vi tror inte att det är lösningen varken på arbetslösheten eller på Sveriges ekonomiska utveckling, säger Ylva Johansson.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se