IMF: Staten bör hjälpa hushållen med ekonomin

1:27 min

Internationella Valutafonden, IMF, publicerar sin World economic outlook i dag och det är en mörk bild av den globala ekonomin som målas upp.

Enligt rapporten som kommer att ingå i IMF:s vårprognos så småningom, bör hushållens ekonomiska situation i många länder få särskild uppmärksamhet.

Regeringar bör inrikta sin ekonomiska politik mot åtgärder som hjälper hårt skuldtyngda hushåll att klara sin skuldbörda.

Annars riskerar ekonomin att bromsa in allt för snabbt när hushållen börja beta av på sina skulder och spara sina pengar i stället för att konsumera.

Enligt IMF kan statlig arbetslöshetsersättning hjälpa hushåll att klara amorteringar och penningpolitiska lättnader kan sänka betalningsbördorna och minska risken för att hushållen tvingas ställa in betalningarna.

Stöd till den finansiella sektorn kan minska risken för minskad utlåningsvilja bland bankerna.

Det är klara budskap till regeringar och centralbanker.

IMF för fram den amerikanska politiken mot 30-talsdepressionen och den isländska mot skuldkrisen där för några år sedan som föredömen.

Enligt IMF tar det minst fem år att ta sig ur en sådan skuld-och huspriskris som har rått sedan 2007/2008.

Den 20 till 22 april är det det årliga toppmötet i IMF och Världsbanken. Då samlas finansministrar och centralbanksdirektörer för att diskutera om IMF ska få mer resurser.