Saudisk vapenfabrik debatterades i riksdagen

På begäran av Vänsterpartiet ska frågan om bygget av en vapenfabrik i Saudiarabien debatteras i riksdagen i dag. Regeringen företräds av utrikesminister Carl Bildt (M) och på talarlistan står även bland andra Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin, Åsa Romson (MP) och Jonas Sjöstedt (V).

När Ekot det avslöjade det hemliga samarbetet i början av mars gick Vänsterpartiet ut och krävde projektets avveckling samt Sten Tolgfors avgång.

Försvarsminister Sten Tolgfors avgick den 29 mars men hävdade då att debatten om vapenaffärerna med Saudiarabien inte var huvudskälet till avgången.

Ekot kommer att direktrapportera från dagens debatt som startar klockan 13 och beräknas pågå i drygt en och en halv timme.

13.00 Jonas Sjöstedt (V) inleder debatten. Han beskriver den arabiska våren och hur Sverige samtidigt har exporterat vapen.

– Är det rimligt att vi exporterar vapen till diktaturer? frågar sig Sjöstedt.

Han beskriver affären som ledde till försvarsminister Sten Tolgfors avgång som märklig.

Enligt Sjöstedt återstår, trots Tolgfors avgång, en rad frågor att svara på för regeringen.

– Granskningen måste fortsätta, säger han.

– Det är dags att regeringen slutar ducka och svarar på de frågor som ställs.

13:03 Sjöstedt ifrågasätter att samma myndighet (ISP) som ger tillstånd för svensk vapenexport sitter med i förhandlingar med länder som vill göra affärer med Sverige.

13:04 Utrikesminister Carl Bildt (M) går upp i talarstolen. Han inleder med att säga att den svenska vapenexporten står under rigorös och restriktiv kontroll.

Bildt lyfter fram FN:stadgan som ger alla länder rätt till självförsvar samt nödvändigheten av handel med vapen för att detta ska vara möjligt.

Han hävdar att allting skett i enlighet med lagar och regler och att avtalet 2005 med Saudiarabien slöts i bred enighet i riksdagen.

– Regeringen kommer och går men Sveriges förpliktelser består. Vi har ett tydligt nationellt intresse av samarbete med Saudiarabien, sade han.

– Det har hävdats att det handlar om att bygga vapenfabrik. Det är fel, det är en hägring. Det handlar om en anläggning för renovering och modifiering, ur denna anläggning kommer inga nya vapen. Vi ska alla vara noggranna med det vi säger. Det handlar inte om någon vapenfabrik, sade Carl Bildt.

– För Sveriges trovärdighet är det viktigt att ingånga avtal hålls, säger utrikesminister Carl Bildt.

– Sverige är ett rättssamhälle och ska så förbli, avslutar Carl Bildt sitt anförande.

13:12 Urban Ahlin (S), vice ordförande i riksdagens utrikesutskott, tar över i talarstolen. Han ifrågasätter varför försvarsminister Sten Tolgfors avgick om Sveriges avtal med Saudiarabien är så oproblematiskt som Ahlin menar att Carl Bildt antyder.

– När Carl Bildt gav sig in i debatten kallade han Saudiarabien ett familjeföretag. Låt oss tala klarspråk, Saudiarabien är en repressiv diktatur, säger Urban Ahlin.

Ahlin (S) efterlyser med anledning av debatten om affären med export av krigsmateriel till Saudiarabien skärpt lagstiftning för export av vapen till icke-demokratier.

Han beskriver det samarbete som förekommit med Saudiarabien som besvärande och tycker att avtalet från 2005 gick för långt.

– Vi socialdemokrater är tveksamma till det, säger han i ett anförande.

Men han vill inte lova att en S-regering, om hans parti skulle vinna valet 2014, river upp avtalet.

– Vi socialdemokrater vill ha en stark försvarsindustri, säger Urban Ahlin. Det är bra för svenskt oberoende, därför krävs en svensk vapenexport. Det ska inte handla om kommersiella skäl. Vapenexport ska bara tillåtas när det är politiskt motiverat, avslutar Urban Ahlin.

13:15 Åsa Romson (MP) tar över i talarstolen.

Romson framhåller att det handlar om hur Sverige ska värna fred och demokrati i arabvärlden.

– Det finns något väldigt konstigt i den svenska vapenexportdebatten. De allra flesta utanför riksdagen tror att vi även på detta område är ett gott föredöme. Samtidigt rullas en affär upp som visar på att den svenska exporten är allt annat än stöd för fred och demokrati, sade hon.

Hon kritiserar allianspartierna för otydligt politiskt ansvar, när vissa av partierna inte vill exportera till diktaturer samtidigt som det faktiskt sker.

– Den svenska vapenexporten till diktaturer har de senaste åren ökat ganska kraftigt. Regeringen har också inrättat en egen myndighet för att främja den exporten, säger Åsa Romson.

– Världen kan förändras och det måste få påverka våra utrikesrelationer, säger Åsa Romson.

– Det var jobbigt att läsa den artikel som flera arabiska företrädare skrev i Svenska Dagbladet. De var besvikna på Sverige, säger Åsa Romson.

13:21 Allan Widman (FP) tar över i talarstolen. Han menar att hans eget parti förvisso har ett ansvar för regeringens politik men att det inte innebär att man inte kan kritisera politiken. Folkpartiet vill sluta exportera vapen till diktaturer.

– Saudiarabien saknar yttrandefrihet, politiska partier är inte tillåtna, det finns inte en tillstymmelse till religionsfrihet och sharialagar tillämpas rigoröst. När man ser avtalet från 2005 måste man fråga sig vilka sammanfallande säkerhetspolitiska intressen som Sverige och Saudiarabien har för att ett sådant avtal ska ingås, säger Widman.

– Jag tror att det finns kraftfulla intressen som trycker på bakifrån. Men om inte vi politiker inser hur starka dessa intressen är kommer vi alltid vara illa rustade när det gäller att göra de politiska avvägningarna, säger Widman.

Han hävdar att avtalet från 2005 sannolikt var skräddarsytt för specifika affärsprojekt, och att KU, när avtalet då granskades, fördes bakom ljuset.

13:38 Kertin Lundgren (C) tar över i talarstolen.

-- Saudiarabien är ingen demokrati, säger Lundgren.

Centerns Kerstin Lundgren framhåller att det kan finnas skäl att ompröva delar av avtalet med Saudiarabien från 2005. Samtidigt slog hon fast att vapenexporten är viktig för svenskt försvar.

13:34 Mikael Jansson (SD) tar över i talarstolen.

Jansson tyckter att Sverige ska vara stolt över sin vapenexport. Han framhöll att Saudiarabien är en "farlig islamistisk stat", men tyckte att den nuvarande exporten är bra och har en stabiliserande effekt i regionen.

– SD är det enda parti som inte har haft insikt i samarbetsavtalet med Saudiarabien från 2005, säger Jansson.

13:38 Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt får återigen ordet.

– Vänsterpartiet är motståndare till vapenexport, säger Sjöstedt.

– Vi vill omedelbart ha en lag som förbjuder export av vapen till diktaturer och länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Saudiarabien är ett sådant land. Hade vi haft en sådan lagstiftning så hade denna export inte varit möjlig, säger han.

– Det är viktigt att komma ihåg är att den som exporterar vapen till diktaturer blir medansvarig för förtrycket, sade Sjöstedt.

Han efterlyser också besked från regeringen om lämpligheten i att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) suttit med vid förhandlingar kring vapenaffärerna och om regeringen försökt påverka ISP i just dessa ärenden.

13:45 Désirée Pethrus (KD) går upp i talarstolen.

Pethrus säger att vapenaffärerna med Saudiarabien står i strid med de övergripande målen i svensk utrikespolitik.

– Vi har ett regelverk för vapenexporten men det står att det inte får stå i strid med målen och principerna i svensk utrikespolitik. Dess övergripande mål är att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Vi anser att avtalet med Saudiarabien inte stämmer med dessa mål.

– Saudiaffären understryker behovet av ett demokratikriterium i regelverket.

– Det är humanitär och säkerhetspolitisk hänsyn som ska tas, säger Pethrus.

13:50 Utrikesminister Carl Bildt (M) får återigen ordet.

– Det finns ingen skandal i skandalen, säger Bildt.

13:53 Urban Ahlin (S) får återigen ordet.

13:57 Åsa Romson (MP) ges ordet.

– Vi menar att man i USA har en bättre rapportering till kongressen än vad vi har till den svenska riksdagen, säger Romson och syftar på information kring vapenexporten.

14:13 Jonas Sjöstedt (V) får ordet igen.

14:22 Carl Bildt tar till orda och säger sig ha svårt att se skandalen.

– Inga nya vapen, ingen fabrik, det var det beslut vi fattade, säger han.

– Någon vapenfabrik har inte varit beslutad i något sammanhang, tack för en bra debatt, avslutar Carl Bildt, lite förtida.

14:25 Socialdemokraternas Urban Ahlin upprepar sin kritik mot MOU-avtalet, men att han inte vill ta kritiken lika långt som Vänsterpartiet.

– Det går inte att sätta upp listor över länder det blir otänkbart att exportera vapen till, säger han.

14:27 Miljöpartiets Åsa Romson vill ändå kalla affären en skandal och vill att regeringen ska ta ansvar för sina beslut.

– Upp till bevis. Vi har ökat exporten av vapen till diktaturer, jag tycker inte det är något ni kan vara stolta, säger hon.

– Kära Carl Bildt, visst är väl planering av 30 nya byggnader för att göra visst materiel till användbara vapen någon man kan kalla en fabrik?

14:35 Sverigedemokraternas Mikael Jansson hoppas att försvarspolitiken kan ligga fast även efter Saudiaffären.

– Det har blåst omkull försvarpolitiker i detta mediedrev, och många andra böjer sig betänkligt. jag hoppas att det försvarindustriella landskapet är oskatt efter denna storm, säger han.

14:40 Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt begärde besked om det Carl Bildt sagt betydde att regeringen inte försökt påverka vilket beslut ISP tagit, och fick jakande signaler från Bildt i salen.

– Den andra frågan valde Carl Bildt att inte svara på; om det är rimligt att ISP sitter med i direkta förhandlingar mellan köpare och säljare och diskuterar vapenaffärernas utformning?

14:43 Moderaternas Carl Bildt säger i sitt avslutande inlägg att det är högst rimligt att ISP sitter med för att informera om regelverket.

Som svar på Åsa Romsons inlägg säger han, igen, att det inte rör sig om någon fabrik.

– En fabrik är en anläggning för tillverkning i stor skala, det här är ingen tillverkning överhuvudtaget. Det är reparation och modifiering, oavsett hur många kåkar det är, säger Carl Bildt.

14:45 Debatten avslutas med Carl Bildts ord: "Ingen vapenfabrik - ingen skandal".