Laddad konflikt i Sydkinesiska sjön

1:37 min

Det har hettat till i dag i de omtvistade havsområdena i Sydkinesiska sjön. Ett filippinskt fartyg sägs ligga öga mot öga med två kinesiska spaningsfartyg vid en omstridd ögrupp.

Det hela började med att Filippinerna upptäckte åtta kinesiska fiskebåtar som fiskade utanför ögruppen Scarborough Shoal. Ögruppen ligger cirka tjugo mil utanför Filippinernas största ö, väl inom landets ekonomiska zon. Ett filippinskt örlogsfartyg skickades till platsen för att gripa fiskarna.

Kina hävdar att ögruppen av historiska skäl är kinesisk. Inom kort dök två kinesiska spaningsfartyg upp och lade sig emellan fiskebåtarna och det filippinska örlogsfartyget, för att förhindra att fiskebåtarna bordades. Och där låstes läget, ingendera av sidorna vill backa.

Det här är långt ifrån den enda dispyten av sitt slag. Tvärtom blir det allt vanligare runt om i den strategiskt viktiga och oljerika Sydkinesiska sjön. De kringliggande ländernas territoriella krav överlappar varandra överallt.

Störst anspråk gör Kina, som hävdar att i stort sett hela havsområdet är kinesiskt. I takt med att Kinas militära makt vuxit har även Pekings hållning rörande tvisterna blivit mer självsäker, enligt vissa mer aggressiv.

USA beslutade förra året att landets militära fokus numer ska ligga på just östra Asien, och USA har förstärkt de militära banden med bland annat Australien och Filippinerna.

Dagens konfrontation är bedömt den allvarligaste på flera år mellan Kina och Filippinerna. Men länderna har nu i dag lovat att lösa den uppkomna situationen med diplomati. En permanent lösning på de territoriella konflikterna ter sig dock mycket avlägsen.