Tre mindre flygplatser läggs ner

Flygplatserna i Karlstad, Jönköping och Norrköping är olönsamma. Därför vill inte Luftfartsverket driva dem vidare om inte staten skjuter till pengar. Beskedet kommer att presenteras på fredag.

Enligt generalsekreteraren på branschorganisationen Svenskt Flyg, Harald Rosén, finns det flera skäl till att flygplatserna i just dessa tre städer blivit olönsamma.

– Det är de tre flygplatserna där man har ganska nära till andra flygplatser med bil och där man har tåg som går till Arlanda eller till närbelägna flygplatser. Det innebär att folk har valt andra flygplatser och andra sätt att ta sig till flyget. Både tåg och motorvägar har blivit mycket bättre de senaste åren, säger Harald Rosén.

Vad innebär det för en kommun?

– Det är väldigt olyckligt med en flygplatsnedläggning, eftersom det skapar brister i möjligheten att ta dit folk, både turister och näringsliv. Det kan också motverka etableringar på den orten där flygplatsen legat. Det blir mindre attraktivt att förlägga saker där. Långsiktigt är det väldigt olyckligt att inte ha en flygplats i närzonen, säger Harald Rosén.

Daniel Klaar, SR Östergötland
daniel.klaar@sr.se