Krav på vinterdäck för tunga fordon redan i år

1:42 min

Redan den 1 december i år hoppas infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd att en ny lag om krav på vinterdäck på alla tunga fordon ska träda i kraft. En undersökning som Trafikverket och Transportstyrelsen gjort visar att en tredjedel av de lastbilar som gled av vägarna inte hade rätt däck.

– De flesta som rullar på våra vägar har generellt bra däck, säger Catharina Elmsäter Svärd, infrastrukturminister (M).

– Däremot kan vi konstatera att av dem som åkt i diket har en mycket större andel sämre däck. De har inte ens de skärpta kraven som vi införde för två år sedan om fem millimeters mönsterdjup.

De undersökningar som Trafikverket och Transportstyrelsen genomfört under vintern har dels gällt efterlevnaden av den regel om ett mönsterdjup på minst fem millimeter, dels en undersökning av däckkvalitén bland de fordon som åkt av vägen och begärt bärgning.

Undersökningen visar att de allra flesta, 95 procent, av de tunga fordonen har bra mönsterdjup på däcken på drivaxeln. Men av de fordon som hamnat i diket hade bara 61 procent vintermönster på däcken. Siffran är ännu lägre bland utländska, tunga fordon. Bara drygt hälften, 55 procent, hade godkända däck.

Det regeringen nu ämnar föreslå är att införa ett krav på alla fordon som väger över 3,5 ton ska ha vinterdäck på drivaxeln. Infrastrukturministern räknar med att en lag med det innehållet ska träda i kraft redan 1 december i år.

– Tanken är att vi gemensamt med Trafikverket och Transportstyrelsen samlar ihop ett underlag som vi inom kort kan skicka på remiss. Sedan måste vi också låta EU titta på det här och modifiera så att det inte blir någon form av hinder för vårt land jämfört med andra. Målsättningen är att till nästa vintersäsong ha ett bättre krav på vinterdäck.

Reporter: Birgitta Johansson