Konflikt mellan Svenskt Näringsliv och LO

2:17 min

Parterna i Handelskonfliktern fick i dag ett bud från medlarna. Samtidigt har en konflikt blossat upp på högre nivå i avtalsrörelsen där Svensk Näringsliv anklagar LO för att äventyra den svenska modellen.

Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström gick i dag till hård attack mot LO och Handels.

– Jag tycker att man leker med elden. Här står svensk framgångsrik lönebildningsmodell på spel.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin tillbakavisar Bäckströms utspel.

– Det är ju helt befängt. När de som tjänar betydligt mindre vill få ut lite mer i procent, då talar man om att det här kommer att förstöra den svenska lönebildningen.

Större delen av LO står bakom fackförbundet Handels krav på 4,7 procent i löneökningar för de anställda i detaljhandeln, vilket är rejält mer än vad parterna inom den lönenormerande och exportberoende industrin enats om.

Ett större påslag till handeln skulle äventyra både den svenska ekonomin och den svenska modellen, menar Urban Bäckström.

Men Wanja Lundby-Wedin håller inte med. För LO är det principiellt viktigt att en kvinnodominerad sektor som detaljhandeln, där snittlönen ligger på drygt 21 000 i månaden, får lika mycket löneökning i kronor räknat som branscher där lönerna är högre.

LO menar att handeln borde få bestämma hur höga löneökningar branschen klarar av, och inte Svenskt Näringsliv.

Parterna i handelskonflikten fick strax före sju på kvällen ett bud från medlarna. Budet kommer inte att offentliggöras, men facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel har till i morron bitti på sig att svara.

Kommer de inte överens bryter strejk ut inom handeln på fredag.

Samtidigt har en konflikt mellan dom två paraplyorganisationerna blossat upp.

– Vi ska komma ihåg att två tredjedelar av våra motparter har redan gjort upp på det märke som industrierna satt, säger Urban Bäckström. Det är ett splittrat LO som går ut, och det är klart att den splittringen är farlig försvensk arbetsmarknad.

– Jag vill sända ett Jag vill sända ett mycket starkt budskap till min motpart på LO, LO:s ordförande: tänk efter vad ni gör här nu.

Wanja Lundby-Wedin förstår inte kritiken.

– Det är inte rimligt att man har ett läge där Svenskt Näringsliv ska bestämma ner på kommatecknet vilken löneökningstakt vi ska ha på hela svenska arbetsmarknaden. Vi har självständiga parter på branschnivå. De måste få förhandla.