Skolinspektionen kritiserar John Bauer-skolor

Flera John Bauer-gymnasier i landet får skarp kritik för brister i utbildningen. Många elever når inte ens grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier.

Skolinspektionen har granskat de nio gymnasier som drivs av huvudmannen Ultra Education i Norden AB och funnit att många elever går ut utan godkända betyg i alla ämnen.

De nu granskade nio gymnasierna ligger i Borås, Eskilstuna, Jönköping, Karlstad, Linköping, Mölndal, Norrköping, Uddevalla, och Västerås.

Ekot