Turister fast på polarfartyg

Ett holländskt polarforskningsfartyg med ett 70-tal turister ombord har fått motorfel och tvingats ankra i en bukt utanför den lilla hamnorten Grytviken på ön Sydgeorgien i södra Atlanten. Valfångsthamnen är en populär destination för fartyg som färdas mot Antarktis.

Enligt redaren är passagerarna utom fara.

– Skeppet har inga andra skador och det råder ingen risk för passagerarna, sade Mark van der Hulst från Oceanwide Marine Services på onsdagen.

Passagerna ska föras till Montevideo med ett annat fartyg som har omdirigerats till Grytviken.

TT