"Ökat samarbete ger bättre psykvård"

Regeringens psykiatrisamordnare Anders Milton, som ska komma med förslag till en bättre psykvård, har flera gånger sagt att landstingen och kommunerna måste bli bättre på att samarbeta.

För att få fart på det arbetet efterlyser han och vårdminister Ylva Johansson de goda exemplen.

Södertälje presenterades som ett gott exempel. Marie Askerstam, chef vid psykosöppenvården i Södertälje, säger att ett bättre samarbete har gett bättre villkor för de psykiskt sjuka.

– Jag tror att det betytt att de inte bollats mellan stolarna utan de vet att de får det stöd de ska ha på enheten, oavsett om det är från landstinget eller kommunen, säger Marie Askerstam.

Hur var det tidigare?

– Vi ansåg inte att det var vårt bord. Vi tyckte ibland att det var kommunens ansvar och de tyckte det var vårt. Det var ingen som gav stöd överhuvud taget, säger Marie Askerstam.

Modellen i Södertälje är egentligen ganska enkel, men relativt ovanlig. I psykvården i Södertälje sitter kommunens personal under samma tak som landstingets.

Två stödpersoner
Att båda sidor finns med går som en röd tråd i ledningsgrupper, på planeringsmöten och även närmast den psykiskt sjuke, som har två så kallade samordnare, en från landstinget och en från kommunen. Utvärderingar visar att patienten mår bättre.

Det är ett exempel på hur man kan samarbeta kring psykiskt sjuka som behöver psykiatrisk vård och hjälp med boende och sysselsättning.

Ett gott exempel tycker regeringens psykiatrisamordnare Anders Milton, som ska komma med förslag om en förbättring av psykvården.

Han vill sprida erfarenheterna från bland annat Södertälje och talar också om utbildningar för att förbättra samarbetet.

Skärpt tillsyn
Blir det inte bättre kan han komma att föreslå skärpt tillsyn eller lagstiftning.

– Man ska ha respekt för att kommuner och landsting är stora organisationer. Jag tror att vi under de närmaste åtta till tio månaderna kommer att se positiva förändringar. Det finns ett väldigt stort intresse från både kommuner och landsting att ha en bättre verksamhet för människor med psykisk ohälsa än idag, säger Anders Milton.

Cecilia Strömberg
cecilia.stromberg@sr.se