De små vill växa

Småföretagen är på jakt efter folk. Antalet lediga jobb ökade med 17 procent hos de små, privata arbetsgivarna under det tredje kvartalet. Även de större privata arbetsgivarna vill anställa fler. Men ändå blir det totala antalet lediga jobben färre. Vilket beror på att den offentliga sektorn har dragit åt svångremmen rejält.