Utredning om Arafats dödsorsak

Den palestinske premiärministern Ahmad Quray har tillsatt en undersökning som ska att ta reda på vad som orsakade president Yassir Arafats död.

Undersökningsgruppen ska intervjua palestinska och andra arabiska läkare som haft med Arafat att göra i syfte att skingra alla frågor kring Arafats död, enligt ett uttalande från Quray.

Det sjukhus utanför Paris där Arafat avled förra veckan har hittills vägra lämna över Arafats sjukjournal till den palestinska myndigheten.

Den palestinska grupp som nu ska försöka ta reda på dödsorsaken ska också kontakta det franska sjukhuset.