PPM-anställd misstänks för bedrägeri

En avdelningschef vid Premiepensionsmyndigheten, PPM, misstänks för att ha låtit arbetsgivaren bekosta en nöjesresa till Gotland.

Enligt PPM:s chefsjurist har mannen själv attesterat fakturorna från resan och därmed förmått PPM att betala den.

PPM har överlämnat ärendet till Statens ansvarsnämnd, och ett beslut från nämnden väntas troligen på torsdagen.