Obegränsat skadestånd för kärnkraften

Nu ska det utredas hur stort skadestånd kärnkraftsindustrin ska kunna tvingas betala för eventuella skador.

Vid torsdagens regeringsmöte kommer regeringen att tillsätta en särskild utredare för att förändra kärnkraftindustrins skadeståndsansvar vid en olycka. Det har nu blivit möjligt efter ändringar i internationella konventioner.

Hittills har ansvaret i Sverige varit begränsat till 3,1 miljarder kronor men ett nytt system kan innebära att skadeståndsansvaret utvidgas.

– Det viktigaste har varit att den som driver ett kärnkraftverk fullt ut ska ta ansvaret vid en kärnkraftsolycka, säger miljöminister Lena Sommestad.

Det är flera internationella konventioner, bland annat Pariskonventionen, som reglerar ansvaret vid kärnkraftolyckor. Hittills har man inte kunnat utkräva obegränsat ansvar av kraftbolagen vid en olycka.

Men i början av året ändrades konventionerna och därför vill nu regeringen utreda om man ska ansluta sig till de nya reglerna.

Idag finns en gräns
Vid en olycka som orsakar skador i form av radioaktiva utsläpp har den svenska kraftindustrin idag alltså en skyldighet att betala skadestånd upp till 3,1 miljarder kronor.

De nya bestämmelserna innebär att ägaren av ett kärnkraftverk inte bara måste betala skadestånd till skadade människor utan också för vissa miljöskador. Ansvarsbeloppet höjs till minst 700 miljoner euro per olycka men kan också göras obegränsat.

Preskriptionstiden för personskador har förlängts till 30 år och för andra skador till 10 år.

Svårt teckna försäkringar
Om nu Sverige ansluter sig till förändringarna i konventionen måste kraftindustrin se till att skaffa försäkringar som kan täcka skadeståndskraven och det kan bli svårt.

– Jag ser att det är möjligt att teckna sådana försäkringar men inte till ett obegränsat belopp, det är något vi kommer att utreda: till vilket belopp kan det vara rimligt att försäkra och finns det någon annan typ av finansiell säkerhet, säger Lena Sommestad.

Lena Sommestad menar att förslaget är en mycket stark skärpning av ansvaret men utesluter inte att staten i slutänden kommer tat få gå in ekonomiskt.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se