Stukat Skandia lämnar rapport

På torsdagsförmiddagen kommer försäkringsbolaget Skandia med sin rapport för det tredje kvartalet i år.

Skandalerna kring bolaget har gjort det svårare för Skandia att sälja försäkringar och sparprodukter i Sverige, något som lett till uppsägningar bland den svenska personalen.

I tv-reklam och helsidesannonser försöker nu Skandia vända den negativa spiralen som bolagen hamnat i och tvätta bort bilden av ett skandalbolag.

Utomlands går det bra
Skandalerna har inte påverkar den internationella verksamheten, tvärtom går det bra för Skandia på bland annat den stora brittiska marknaden.

Men här hemma ser det sämre ut, här verkar den negativa publiciteten aldrig ta slut. Eftersom rättsapparatens kvarnar mal långsamt så får Skandias ledning räkna med att det dröjer innan allt blåst förbi.

Brottsutredningen som överåklagare Christer van der Kwast arbetar med väntas lägga fram först efter årsskiftet.

Tappar bland nya kunder hemma
Under tiden tappar Skandia marknadsandelar till konkurrenterna, framför allt när det gäller kampen om de nya kunderna, de är mest rörliga och kan enkelt välja mellan olika bolag.

Skandia försöker nu återvinna kundernas förtroende genom att ta upp just vreden som många känt när det gäller bonusar och lyxlägenheter.

I det här läget har Skandia kanske inte haft något annat val, det går inte att låtsas som inget har hänt, menar Micael Dahlén forskare i varumärken och docent i marknadskommunikation vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Folk har de facto nu en ganska tydlig uppfattning om Skandia utifrån det som stått i media. Vare sig man vill eller inte kommer folk att göra den kopplingen. Det är viktigare att man visar en medvetenhet om det, säger han.

Men Micael Dahlén tror inte att Skandia behöver skämmas för evigt.

– Det finns en väldig massa företag som gjort oegentligheter som vi inte alls kommer ihåg bara något år senare. Skulle det inte dyka upp något nytt kan det räcka med ett par-tre år för att komma ur det här, säger han.

Sören Granath
soren.granath@sr.se